KNOWLEDGE BASE
De 5 Whys is een methode die gebruikt wordt in de analysefase van een Lean Six Sigma project. Het idee achter de 5 Whys is dat er maximaal 5 keer de vraag 'Waarom' gesteld hoeft te worden om achter de kern van een probleem te komen. De methode geeft niet alleen inzicht in de hoofdoorzaken van een probleem, het legt ook de relaties tussen verschillende oorzaken vast. Bijkomend voordeel is dat er geen gegevensverwerking of statistische analyses nodig zijn. De methode is vooral toepasbaar zal er sprake is van veel menselijke interacties in een proces.

Werkwijze

Deze werkwijze wordt doorgaans groepsgewijs uitgevoerd. Schrijf het probleem op. Dit helpt om het probleem duidelijk te verwoorden en om de grenzen van het probleem in kaart te brengen. Stel de vraag waarom het probleem optreedt en schrijf het antwoord onder het probleem op. Herhaal stap 1 net zolang totdat het stellen van de Waarom-vraag geen ander antwoord meer oplevert. Stel vast samen vast of de hoofdoorzaak gevonden gevonden is.

Fishbone

De 5 Whys methode kan afzonderlijk gebruikt worden, maar ook als onderdeel van een Fishbone (oorzaak-gevolg of Ishikawa) diagram. Een fishbone helpt om alle mogelijke en werkelijke oorzaak voor een probleem of defect te vinden. Als alle oorzaken in kaart gebracht zijn, kan de 5 Whys methode gebruikt woden om de hoofdoorzaken te ontleden. “If you don’t ask the right questions, you don’t get the right answers. A question asked in the right way often points to its own answer. Asking questions is the ABC of diagnosis. Only the inquiring mind solves problems.” – Edward Hodnett

Wordt gebruikt in

Kaizen

5Whys