KNOWLEDGE BASE
Activity Based Costing (ABC) is een procestechniek die in de boekhouding gebruikt wordt om de werkelijke kosten voor het vervaardigen van een product of een dienst te kunnen bepalen, zonder daarbij te kijken naar de organisatiestructuur. Deze kosten zijn dan de totale kosten om iedere activiteit in de procesketen uit te voeren. Er wordt bij deze techniek gebruik gemaakt van de Activity Cost Worksheet, een matrix die gebruikt kan worden om de kosten per activiteit te analyseren. Activiteiten staan op de x-as en de kosten (directe en indirecte) op de y-as. Per cel kunnen bijzonderheden ten aanzien van de activiteit genoteerd worden (output, kosten, kwantitatieve grootheden en mogelijke problemen).

Activity Based Costing

Activity Based Costing
Activiteiten
Kosten per kostenplaats
A1
A2
A3
Kosten
K1
K2
Kn
Totale kosten