KNOWLEDGE BASE
Iedereen is wel een beetje kleurpsycholoog. We voelen feilloos aan of kleuren ons afstoten, aantrekken of ons onverschillig. We kiezen kleuren voor onze kleding en onze woninginrichting om er iets persoonlijks mee uit te drukken. Hoe de voorkeur voor kleuren subjectief is, bestaat er toch een overeenkomst in de beleving en beoordeling van kleuren. Elke kleur blijkt een eigen psychologisch effect op mensen te hebben. Kleuren hebben positieve en negatieve associaties. Blauw: Blauw staat voor intelligentie, communicatie, vertrouwen, efficiëntie, rust, plicht, logica, koelheid, nadenkendheid en kalmte. Blauw kan echter ook geassocieerd worden met koudheid, hooghartigheid, emotieloos en onvriendelijk. Groen: Harmonie, evenwicht, frisheid, universele liefde, rust, herstel, geruststelling, één met de natuur, evenwicht, vrede, groei, natuur, constantheid. Maar ook: verveling, stagnatie, saaiheid vermoeidheid Oranje - rood: Fysieke moed, kracht, warmte, energie, overlevingsdrang, vechten of vluchten, stimulans, mannelijkheid, opwinding. Maar ook: opstandigheid, agressie, visuele indruk, spanning Paars: Spiritueel bewustzijn, ingetogenheid, visie, luxe, authenticiteit, waarheid, kwaliteit. Maar ook: introversie, decadentie, onderdrukking en inferioriteit Geel: Optimisme, (zelf)vertrouwen, extravert, emotionele kracht, vriendelijkheid, creativiteit. Maar ook: irrationaliteit, angst, emotionele zwakheid, depressie, angst, zelfmoord. Bruin: Serieuws, warmte, natuur, aards, betrouwbaar, steun. Maar ook: gebrek aan humor, zwaarmoedig, gebrek aan finesse. Zwart: Finesse, glamour, (emotionele) veiligheid, efficiëntie, substantie. Maar ook: onderdrukking, koudheid, tirannie, zwaarmoedigheid Grijs: Grijs is een psychologisch neutrale kleur. Maar het kan ook een beeld van gebrek aan zelfvertrouwen en energie opwekken. Saaiheid. De grijze muis.

Kleuren en associaties