KNOWLEDGE BASE
De Pugh Matrix is een matrix die helpt te bepalen welke items of potentiële oplossingen belangrijker of 'beter' zijn dan anderen. Normaliter wordt er een Pugh matrix opgesteld nadat de VOC is vastgesteld. In de matrix worden opties opgesomd die ieder een score krijgen. De selectie wordt gemaakt op basis van de geconsolideerde scores. Het is van belang om zoveel mogelijk opties in de matrix te zetten, zodat er een zo goed mogelijke selectie uitgevoerd kan worden. Een andere term voor de Pugh Matrix is de 'Criteria Based Matrix'. De Pugh matrix kan gebruikt worden om: Verschillende concepten te vergelijken Sterke alternatieve concepten van zwakkere te scheiden Een optimale oplossing te vinden Voordeel van het gebruik van de Pugh matrix is dat er geen grote hoeveelheid kwantitatieve gegevens nodig zijn om tot een selectie te komen. Voorbeeld van een Pugh Matrix In de nevenstaande afbeelding is een voorbeeld van een pugh matrix opgenomen. Op de verticale as zijn de verschillende CTQ's neergezet. Dat kunnen uiteraard ook andere zaken zijn waarover beslissingen genomen moeten worden. OP de horizontale as zijn de verschillende opties opgesomd. Merk op dat iedere CTQ voorzien is van een gewicht; zij zullen immers niet allemaal even belangrijk zijn voor de klant. In de cellen worden vervolgens waardes neergezet (waarde van de optie * gewicht). Op deze manier krijgt iedere optie een score. In de laatste rij worden alle scores per optie opgeteld, waardoor er een rangorde ontstaat van opties.

Pugh Matrix