KNOWLEDGE BASE

Process Architecture

Definitie

Een procesarchitectuur (ook wel bekend als Business Process Hierarchy) is een hiërarchische lijst van alle procesmodellen die geclusterd zijn in categorieën. Ieder element in die lijst heeft een uniek en logisch nummer, zodat zij snel te vinden en te identificeren zijn.

Voordelen

Zo'n hiërarchie van processen heeft als voordeel dat procesmodellen gekoppeld kunnen worden aan producten en diensten en dat eventuele gaten gemakkelijker opgespoord kunnen worden.

Nummering

Vaak worden procesmodellen ad hoc ontwikkeld, zonder consistentie in nummering of in naamgeving te hanteren. Het is echter van belang dat het bredere plaatje in de gaten gehouden wordt als processen gewijzigd worden, dat het blijft passen binnen de proceshiërarchie en dat eventuele impact van procesmodellen verwerkt worden in de proceshiërarchie. Een middel om ervoor te zorgen dat er een eenduidige proces hiërarchie gebruikt wordt, is om uit te gaan van het Process Classification Framework, van het Amerikaanse instituut American Productivity & Quality Center (APQC). Merk op dat het POCF slechts één van de vele referentiemodellen is. Zie de tabel 'referentiemodellen' voor een overzicht hiervan.

Process Classification Framework

Het Proces Classification Framwork (PCF) van het APQC is een standaard proceshiërachie, die gebaseerd is op de 'best practices' welke bij een groot aantal internationale (maar vooral Amerikaanse) bedrijven te vinden zijn. Het framework is oorspronkelijk opgezet als taxonomie voor bedrijfsprocessen en om een gemeenschappelijke taal te ontwikkelen, zodat bedrijven hun procesprestaties objectief onderling konden vergelijken. Sinds de eerste versie van het Framework in 1992 is het model voortdurend verbeterd, zodat het aansluit bij de huidige inzichten. De huidige versie van het framework is 6.1.0 (maart 2014) en kent vijf procesniveaus (levels): Categorieën; Beschrijven de processen op het hoogste niveau in de organisatie, zoals Manage customer service, Supply chain, Financial organisation en Human Resources. Procesgroepen; Tweede niveau van processen, zoals Perform after sales service, Accounts Payable, Procurement. Processen; Een zich herhalende reeks van aaneengeschakelde activiteiten waarmee een input wordt omgezet in een output. Processen gebruiken daartoe middelen en om herhaling mogelijk te maken, ook standaarden en regels. Activiteiten; Dit zijn gebeurtenissen die uitgevoerd moeten worden tijdens het procesverloop. Voorbeelden zijn: ontvangen van klantorders, Oplossen van klantklachten en Onderhandelen over contracten. Taken; Taken zijn de laagste vorm in de decompositie van processen. De grootste verschillen tussen bedrijven en bedrijfstakken zijn op dit niveau te vinden. Dit niveau is in het PCF niet opgenomen. AQPC PCF onderscheidt twaalf categorieën, waarvan 1-5 operationele en 6-12 de management en support processen beschrijven.

Operating processes

1.0 Develop vision and strategy 2.0 Develop and manage products and services 3.0 Market and sell products and services 4.0 Deliver products and services 5.0 Manage customer services

Management and support services

6.0 Develop and manage human capital 7.0 Manage information technology 8.0 Manage financial resources 9.0 Acquire, construct and manage assets 10.0 Manage enterprise risk, compliance and resiliency 11.0 Manage external relations 12.0 Develop and manage business capabilities De onderstaande schermafdruk toont de hierboven genoemde opbouw van het PCF voor een deel van de categorie 4.0 Deliver products and services.