KNOWLEDGE BASE

PDCA

PDCA staat voor Plan Do Check Act en is bekend als de Deming-Cycle, bedacht door Walter Shewart en populair gemaakt door Deming. PDCA is een iteratieve methode bestaande uit vier achtereenvolgende stappen, die gebruikt wordt om producten en processen op continue basis te kunnen verbeteren. Soms wordt de letter 'O' toegevoegd, voor Observation (voor het vaststellen van de AS- IS situatie) De vier (traditionele ) stappen in de PDCA cirkel zijn: PLAN; Stel vast wat er nodig in om het gewenste resultaat (target) te kunnen leveren. Door het gewenste reultaat al van te voren vast te stellen, wordt de volledigheid en juistheid van de specificatie onderdeel van de gewenste verbetering. DO; Implementeer het PLAN en voer deze uit. Verzamel hierbij gegevens, die in de Check en Act gebruikt worden. CHECK; Bestudeer en analyseer de werkelijke uitkomsten en vergelijk deze met de verwachte uitkomsten zoals deze in de PLAN stap zijn vastgesteld. Zoek naar afwijkingen tussen implementatie en het plan. Maak hierbij gebruik van charts om gegevens die gedurende verschillende PDCA cycli zijn gegenereerd. Deze charts leveren informatie op die tijdens de ACT-fase gebruikt wordt. ACT; Voer correctieve acties uit om de geconstateerde verschillen tussen de verwachte en werkelijke resultaten weg te nemen. Hiertoe moeten de hoofdoorzaken (rout causes) in kaart worden gebracht en bepaal op basis van die analyse welke verbeteringen aangebracht moeten worden om de verwachte resultaten te kunnen behalen. Als dit niet leidt tot de gewenste resulaat, dan zal er opnieuw naar het oorspronkelijke plan aangepast moeten worden.