KNOWLEDGE BASE

PDRE

Process Driven Requirements Engineering (PDRE | Qquest) instrument voor requirements management waarin requirements engineering is gecombineerd met procesmanagement. De twee belangrijkste uitgangspunten van PDRE zijn: zonder stakeholders zijn er geen requirements en bedrijfsprocessen vormen de kapstok voor het formuleren van requirements.

Wat levert PDRE op?

PDRE levert een complete set aan requirements, die SMART en gevalideerd zijn, en die gekoppeld zijn aan stakeholders en aan bedrijfsprocessen. De kracht van het gebruik van processen is dat zij dicht bij de stakeholders staan. PDRE helpt hen na te gaan hoe de organisatie klantevents afhandelt in de bedrijfsprocessen.

Wie zijn er bij PDRE betrokken?

Bij de uitvoering van PDRE is een flink aantal mensen betrokken, met verschillende rollen en verantwoordelijkheden (gebaseerd op de RACI): business analist of business consultant (R); deze vervult een centrale rol in de uitvoering van PDRE. Het is degene die de de procesimpact en de requirements inventariseert en documenteert. De business analist/consultant start de uitvoering van PDRE altijd op basis van een assignment, die hij middels een intakegesprek krijgt van de opdrachtgever. De opdrachtgever (A); dit is de persoon die de opdracht verstrekt aan de business analist/consultant die die eindverantwoordelijk is voor het gehele proces. Vaak betreft het de process owner die verbetering van het proces als doel heeft. De stakeholders (C); dit zijn sleutelfiguren die exact weten hoe de processen in elkaar zitten en die vast kunnen stellen waar impact zit bij proceswijzigingen. Zij moeten geraadpleegd worden door de business analist/consultant. De bij het proces betrokken personen (I); dit zijn personen die deel uitmaken van het proces, maar geen zeggenschap hebben over dat proces. Zij moeten geinformeerd worden over de gevolgen van de proceswijzigingen.

Hoe werkt PDRE in grote lijnen?

Intake opdracht Uitvoeren BPM Opstellen planning en houden kick-off Identificeren requirements d.m.v. Customer Journey Specificeren requirements Reviewen requirements Opleveren requirements