KNOWLEDGE BASE

Mavim Rules

Mavim Rules is een business process management tool gericht op veranderingsmanagement en op het faciliteren van samenwerking binnen organisaties. Rules is gebouwd rond Microsoft Visio als modeleringstool. Voor procesomschrijvingen, werkinstructies, templates, documentatie wordt gebruik gemaakt van Microsoft Word, terwijl Microsoft Excel wordt ingezet voor tabelvormige informatie, zoals RACI’s. Rules is gebaseerd op de 5W’s: ieder proces of activiteit kan worden gekenmerkt door deze 5 W’s. Deze werkwijze stelt Mavim Rules in staat om eenvoudig afgeleide producten en doorsnedes te leveren, zoals RACI, tijdlijnen, etc..
Who
Rollen en verantwoordelijkheden (RACI) in een bedrijfsproces
Why
Business rules, KPI’s, etc.
When
Planning en timing van bedrijfsprocessen en de afzonderlijke activiteiten
With What
De benodigdheden om een proces of activiteit uit te kunnen voeren
Where
Locatie waar een process of activiteit uitgevoerd wordt
What / How
Beschrijving van het proces in Visio. Alle gangbare business process notatie schema’s (BPMN, EPC, Flowcharts, IDEF-0, etc.) worden ondersteund.
Who Why With What What How Where When Process or Activity