KNOWLEDGE BASE
Lean Six Sigma is een aanpak om de kwaliteit van processen, producten en diensten te verbeteren. Het bestaat uit twee methodieken, Lean en Six Sigma

Lean

Lean Manufacturing is een uit Japan overgevlogen methode om verspilling in bedrijfsprocessen te voorkomen. Verspilling wordt daarbij gezien als alles waar een klant niet om heeft gevraagd en daarom niet bereid is om voor te betalen. Het voorkomen van verspilling gebeurt door processen te stroomlijnen. Hierdoor kan er efficiënter en goedkoper geproduceerd worden en kunnen levertijden versneld worden. Er is een aantal belangrijke principes waar Lean op steun. Het eerste principe leert ons dat verspilling voorkomen moet worden. Het tweede principe vertelt ons dat processen zo eenvoudig mogelijk gehouden moeten worden. Volgens het derde principe moet er altijd gestuurd worden op continue kwaliteitsverbetering; belangrijk is dat kwalititeitsverbetering wordt ingericht. Het vierde principe schrijft voor dat er niet meer geproduceerd mag worden dat er door de markt gevraagd wordt. Een laaste belangrijke principe geeft aan dat iedereen iedereen die betrokken is bij het bedrijfsproces gerespecteerd moet worden.

Six Sigma

Six Sigma is in de 80’er jaren ontwikkeld bij Motorola en is een methode om de hoogste kwaliteit van geleverde producten en diensten te kunnen garanderen door fouten in bedrijfsprocessen te voorkomen. Belangrijk daarbij is dat producten en diensten geleverd worden die aan de klantverwachtingen voldoen.

Lean Six Sigma

Lean en Six Sigma vormen samen een krachtige aanpak om verspilling te voorkomen, waarbij tevens de hoogste kwaliteit wordt behaald. Anders gezegd: Lean Six Sigma vergroot de omzet door meer te doen met minder. En sneller. Lean leert je hoe je moet vissen en Six Sigma leert je waar je moet vissen.

Gestructureerde aanpak

Lean Six Sigma is een gestructureerde aanpak, waarin iedere probleem dat opgelost moet worden in vijf fasen opgepakt wordt. Dit wordt de DMAIC genoemd: Define : Stel objectief vast wat het probleem is en welke aspecten de klant het belangrijkste vindt; Measure: Stel vast hoe het huidige proces loopt dat het probleem veroorzaakt en bepaal hoe dit gemeten kan worden; Analyse: Stel vast wat de hoofdoorzaken zijn van het probleem Implement: Stel vast welke oplossingen er zijn om de hoofdoorzaken van het probleem aan te pakken en implementeer de oplossing(en) die het meest effectief zijn. Control: Stel vast of de gekozen oplossingen de gewenste verbeteringen brengen en zo ja, zorg ervoor dat dit zo blijft. Tijdens deze vijf fasen wordt er gebruik gemaakt van feitenmateriaal, die veelal statistisch verwerkt worden om een zo objectief mogelijk beeld te krijgen het probleem en de hoofdoorzaken. Het doen van aannames of uitgaan van buikgevoel is bij Lean Six Sigma uit den boze. Om Lean Six Sigma vorm te geven worden er projecten opgezet. Een Lean Six Sigma project wordt geleid door een Belt; waarvan er vier soorten onderscheiden worden. De Master Black Belt, de Black Belt, De Green Belt en de Yellow Belt, naar analogie met karate. De Champion is de opdrachtgever voor Lean Six Sigma projecten. Green Belts De Lean Six Sigma Green Belt is een procesdeskundige en een change agent die werkt in zijn eigen functionele gebied. Hij leidt belangrijke procesverbeteringsprojecten op basis van DMAIC, ondersteunt Black Belt projecten, stuurt op procesverbetering, beheerst de belangrijkste Lean en Six Sigma tools (waaronder statistische analyses), is in staat op problemen kwalitatief en kwantitatief te analyseren, is in staat om verbeteringen te initiëren, te implementeren en te borgen in de organisatie, is een procesdenker die vanuit de klantgericht en outside-in weet te denken, houdt workshops en Kaizens en is in staat veranderingsmanagement toe te passen.

Lean Six Sigma

2 1 4 3 5 1 2 3 4 5 Na Lean Voor Lean Een Master Black Belt is verandermanager en inhoudelijke coach. Hij leidt Black en GreenBelts op. Er is meestal 1 MBB op 1.000 medewerkers. Een Black Belt is full time projectmanager. Er zijn grofweg 20 BB’s per 1.000 medewerkers. Een Green Belt is deeltijd projectmanagers. Er zijn meestal zo’n 100 Green Belts op 1.000 medewerkers. Een Yellow Belt is bekend met de basisprincipes van Lean  Een Champion initieert Lean Six Sigma projecten en neemt beslissingen.