KNOWLEDGE BASE

FMEA

FMEA is een kwantitatieve methode om risio's te identificeren, te schatten, te prioriteren en te evalueren met als doel om 'failures' te voorkomen. De methode is ontwikkeld in de 50'er jaren als onderdeel van een betrouwbaarheidsstudie van militaire systemen. Voordat er een FMEA opgesteld kan worden, moet er een procesmap beschikbaar zijn. Een FMEA wordt altijd in groepsverband uitgevoerd. Belangrijk is dat er binnen de groep consensus bestaat ten aanzien van hoe groot een risico is. Dit wordt binnen een FMEA wordt dit uitgedrukt in de volgende formule: Risk Priority Number (RPN) = Severity (S) x Occurrence (O) x Detection (D), waarbij: Severity (ernst) aangeeft wat de ernstigste gevolgen van een storing zijn; Occurrence (frequentie) aangeeft hoe vaak de storing optreedt en; Detection (opsporing) aangeeft aangeeft via methode of middel de storing ontdekt wordt. Het item met de hoogste score vormt het grootste risico voor het project of het probleem.

Opstellen van een FMEA

Bij het opstellen van een FMEA kan gebruik worden gemaakt van diverse onderdelen, te weten: Een rootcause analysis (aka fishbone) om de risico's in kaart te brengen; Een VOC analyse om de CTQ's in kaart te brengen; Een process mapping om de processtappen in kaart te brengen; Een correlatie matrix, waarin de processtappen, risico's en de CTQ's in verband gebracht worden; Een FMEA-template waarin de RPN berekend kan worden. De nevenstaande figuur toont de relaties tussen deze onderdelen: Toelichting De linkerzijde van de tabel wordt gevuld met de waarden uit de correlatiematrix De storingen voor ieder item wordt ingevuld Severity wordt toegekend; 1 voor lage severity, 10 voor hoge; Frequentie van Occurrence wordt ingevuld; 1 voor zeer zelden; 10 voor heel vaak/altijd; Gemak waarmee ontdekking mogelijk is, wordt ingevuld; 1 voor ontdekking is zeer gemakkelijk; 10 is zeer moeilijk te ontdekken. RPN wordt berekend door de scores bij severity, occurrence en detection te vermenigvuldigen. De lijst wordt gesorteerd op RPN Er worden acties en actieshouders gekoppeld aan de gesorteerde RPN lijst Template voor FMEA De onderstaande afbeelding geeft een voorbeeld van een FMEA template.