KNOWLEDGE BASE
3P (Production Preperation Process) is een methode voor kwaliteitsmanagement in productieomgevingen; ontstaan halverwege de jaren '80 en groot gemaakt door Toyota. Kern van 3P is dat het ontwerpen van nieuwe producten tegelijkertijd met het ontwerpen van nieuwe processen wordt uitgevoerd. Op deze manier worden producten ontwikkeld die minder ingewikkeld zijn, die eenvoudiger te maken zijn en die eenvoudiger in het gebruik en onderhoud zijn. Vaak wordt er gebruik gemaakt van sessie van meerder dagen, waarin verschillende groepen van mensen proberen om alternatieve oplossingen te vinden voor de klantwensen en eisen.

Werkwijze

Stel vast wat men wil bereiken met het product en het procesontwerp (de doelen). Tools zijn: voice of the customer en quality function deployment. Schets hoe het proces zou verlopen van grondstof tot gereed product en stel vast hoe en wanneer er transformaties zijn. Tools hier bij zijn: flowchart, fishbone en value stream maps. Zoek en analyseer minimaal 7 alternatieve oplossingen. Maak een prototype van de 3 beste processen en maak een keuze. Tools zijn o.a. prototyping en mock-ups. Hou review sessies met klanten en leveranciers om de overgebleven problemen op te lossen Ontwikkel een implementatieplan. Holistische benadering van kwaliteit 3P wordt een holistische kwaliteitsbandering genoemd, waarbij Processes, Products en People de drie kernelementen vormen. Om de kwaliteit te kunnen verbeteren moeten alle drie elementen in beschouwing worden genomen. De 3P's zijn te beschouwen als de interne parameters; 3P steunt daarnaast sterk op de wensen en eisen die klanten stellen aan kwaliteit. Kwaliteit van processen. Om de proceskwaliteit te kunnen monitoren en beheersen, wordt in de 3P methode gebruik gemaakt van auditing. Belangrijk hierbij is dat alle processen die daadwerkelijk worden uitgevoerd, worden bekeken. Naast auditing wordt er in de 3P methode gebruik gemaakt van statistische procesbeheersing om processen te kunnen monitoren. Er wordt dan gekeken naar de variantie van het procesresultaat ten opzichte van de specificaties. Zolang de variantie binnen de specificatiegrenzen valt, dan is er sprake van een beheerst proces. Valt het resultaat er buiten, dan moet er ingegrepen worden. Kwaliteit van producten. In de 3P methode wordt er een behoorlijk zwaar systeem ingericht om de productkwaliteit te bewaken. Vooral als er sprake is van consumptiegoederen. Om dit te bereiken moet een productkwaliteitssysteem voldoen aan de volgende voorwaarden: o productevaluatie moet altijd gebaseerd zijn op (internationale) consumentenstandaarden o de klantwensen -en eisen worden continu gemonitored o het verbeteren van de productkwaliteit is altijd gebaseerd op feedback van klanten o klantklachten worden gebruikt om de hoofdoorzaken te vinden en correctieve acties te kunnen nemen. Kwaliteit van medewerkers. Medewerkers zijn in de visie van 3P net zo belangrijk als de processen en de producten. Zij moeten dan ook continu en systematisch opgeleid worden om gelijk op te kunnen gaan met proces- en productverbeteringen. Hiervoor wordt in de 3P methode de Skill Matrix gebruikt, waar de werkelijke skills van medewerkers worden afgezet tegen de benodigde skills. In de cellen wordt opgenomen in welke mate een medewerker voldoet aan de gewenste skills. Is er een afwijking, zal er geïnvestereerd moeten worden in opleiding en training voor de medewerker. Binnen de 3P methode is het belangrijk dat de medewerkers empowered zijn, dat zij de bevoegdheid hebben gekregen om de hen toegekende verantwoordelijkheid uit te kunnen voeren.

3P (Production Preparation Process)