KNOWLEDGE BASE

Z-Transformatie

De Z-transformatie wordt gebruik om twee steekproeven met elkaar te kunnen vergelijken. Wordt ook wel auto-scaling of standaardisatie genoemd. In formule: z(i) = (x(i) - x(gem))/S waarbij: z(i) = z-transformatie van de waarneming x(i) x(i) = de oorspronkelijke waarde x(gem) = de gemiddelde waarde S = standaarddeviatie van de steekproef.