KNOWLEDGE BASE

Yield

Process yield

Maatstaf voor het bepalen hoe goed een fabricageproces werkt: de process yield geeft aan welk percentage van de input niet uitvalt tijdens de testfase. Meestal wordt de process yield berekend als het aantal producten dat het proces uitstroomt (output) ten opzichte van het aantal producten dat instroomt (input). Rekenvoorbeeld Productie (input): 100 Foutloze producten (output): 95 Process yield = output/input = 95/100 = 95%.

Berekenen yield

Vier manieren voor het berekenen van een process yield: 1. First Time Yield 2. Final Yield 3. Throughout Yield 4. Rolled Throughput Yield

First Time Yield

Dit is de process yield voor een machine (workstation). De totale process yield is het product van alle first time yields. Wordt berekend als het aantal producten - (uitval + afval) / aantal producten. Rekenvoorbeeld Productie (input): 100 Uitval: 15 Afval: 5 FTY = productie-uitval-afval / productie = 100-(15+5)/100 = 80%

Final Yield

Dit is de som van alle producten - die de testfase zijn doorgekomen - van alle machines (workstations) gedeeld door het totale aantal geproduceerde producten.

Throughout Yield (TPY)

Dit is eveneens de som van alle foutloze producten, maar nu gedeeld door het aantal geproduceerde producten exclusief de producten die opnieuw het proces in zijn gegaan en de producten die de testfase niet overleefd hebben.

Rolled Throughput Yield (RTY)

Geeft de kans aan waarmee een bepaald product het productieproces op een bepaalde machine (workstation) foutloos doorkomt. De process yield is het product van de RTY’s van alle machines.
Input Productieproces Inspectie 100 95 5 Afval Output Uitval 15