KNOWLEDGE BASE

UDMO

UMDO staat voor Unit, Defect, Measure and Opportunity. Het wordt gebruikt bij het vaststellen van het meetsysteem in Lean Six Sigma (Measure).
UDMO
Process
External CTQ
Critical to Quality - Verwijst naar een kenmerk van een product waaraan voldaan moet worden om de klantspecificaties te kunnen behalen. Deze specificatie is gebaseerd op de Voice of the Customer (voC)
Unit
De eenheid van de de klantspecificatie
Defect
Geeft aan wanneer er van de klantspecificatie wordt afgeweken.
Measure (Internal CTQ)
Meeteenheid waarin de klantspecificatie gemeten wordt.
Opportunity
Wordt doorgaans op 1 gesteld
Population
Vereiste omvang van de steekproef
USL
Upper Specification Limit - Bovengrens van wat de klant nog acceptabel vindt
LSL
Lower Specification Llimit - Ondergrens van wat de klant nog acceptabel vindt
Mean
Gemiddelde van de klantspecificatie