KNOWLEDGE BASE

Jidoka

Jidoka betekent het automatisch inbouwen van kwaliteit. Werknemers en/of machines hebben het mandaat (autonomation) om een productieproces te stoppen (handmatig of automatisch) op het moment dat een defect is geconstateerd. Het doel van Jidoka is om producten defectvrij te produceren. Het proces wordt handmatig en/of automatisch stilgelegd wanneer een defect optreedt. Door het hele proces direct stil te leggen bij het optreden van een defect, kan de oorzaak direct gevonden worden. Het direct oplossen van problemen zorgt in de toekomst voor een defectvrij product. Jidoka steunt op het Andon: een hoorbaar en/of zichtbaar signaal dat door de medewerker of de machine aangezet kan worden op het moment dat het defect zich voordoet. Redenen voor andon zijn: een tekort aan onderdelen, het disfunctioneren van een tool of het ontstaan van een veiligheidsprobleem. Ieder signaal wordt gelogd in een database die gebruikt wordt voor product- en procesverbetering. Jidoka is - naast Just-in-Time - één van de twee pijlers van het Toyota Production System (TPS) en vormt daarmee een integraal onderdeel van het Lean instrumentarium.