KNOWLEDGE BASE

IGOE

Achtergrond

IGOE staat voor „Input, Guidelines, Output, Enablers”, de basiselementen voor een bedrijfsproces. IGOE is geen nieuw concept. Het is namelijk gebaseerd op de IDEF0-techniek, die ontwikkeld is door het Amerikaanse Ministerie van Defensie om informatie over de bouw van jachttoestellen te kunnen documenteren. In IDEF0 worden de componenten ICOM's genoemd: Input, Control, Output en Mechanism.

Gebruik

De IGOE is een middel dat ingezet kan worden bij: het ontwerpen van een nieuw proces het evalueren van een bestaand proces het verbeteren van een bestaand proces het opsporen van grondoorzaken bij processen die slecht presteren

Toelichting per letter

Input

Een Input kan gezien worden als iets dat gebruikt of gewijzigd wordt in het proces. En wel zodanig, dat het (enige) waarde toevoegt. We kunnen de Input van een proces vinden door de vraag te stellen "Wat hebben we nodig om het proces uit te kunnen voeren?" Onderscheiden worden: Ruwe materialen en grondstoffen die tijdens het proces worden omgewerkt tot gereed product; Plaats (bijvoorbeeld een magazijn); Informatie (informatie die wordt aangemaakt, geactualiseerd of verwijderd). Inputs kunnen afkomstig zijn van een ander, intern proces of afkomstig zij van een externe belanghebbende, bijvoorbeeld de klant.

Guidelines

Guidelines zijn alle zaken die te maken hebben met het waarom, wanneer of hoe een proces wordt uitgevoerd. We hebben het dan over de start- en endevents, beleidsregels, standaarden, wetgeving etc. Ook de kennis of ervaring over het proces valt onder het kopje Guidelines. Geeft antwoord op de vraag: "Waarom, wanneer en hoe wordt het proces uitgevoerd?". Voorbeelden: bedrijfsregels standaarden kennis en ervaring procedures acceptatiecriteria performance indicatoren organisatiecultuur wetgeving bedrijfsregels cuturele aspecten

Outputs

Een output is het uiteindelijke product of het resultaat dat in het proces gemaakt is van de Input of iets dat gebaseerd is op de Guidelines, met behulp van de Enablers. Geeft antwoord op de vraag : "Wat leveren of produceren wij?" Voorbeelden: resultaat informatie deliverables producten mensen

Enablers

Enablers zijn alle zaken die het mogelijk maken om een Input om te kunnen zetten naar een Output. Dit zijn mensen, systemen, apparatuur, middelen en faciliteiten. Enablers kunnen opnieuw gebruikt worden en geven antwoord op de vraag: "Waar doen we het proces en wie of wat kan ons daarbij helpen?" Voorbeelden: mensen bezittingen (activa) middelen apparaten systemen