KNOWLEDGE BASE

IDEF-0

IDEF staat voor Integration Definition for Function Modelling.

Geschiedenis

Deze techniek is begin jaren zeventig ontwikkeld bij de Amerikaanse luchtmacht om te helpen bij het ondersteunen van softwareontwikkeling.

Methodiek

In IDEF worden processen met een werkwoord aangeduid en in blokken geplaatst. Pijlen verbinden de blokken met elkaar en tonen de relaties tussen de processen. IDEF kent een drietal versies IDEF0: biedt een functiemodel voor de structurele weergave van functies, activiteiten en processen IDEF1: biedt een informatiemodel dat de structuur en semantiek van informatie beschrijft IDEF2: biedt een dynamisch model voor tijdsafhankelijke gedragskenmerken.