KNOWLEDGE BASE

COPAFIJTH

COPAFIJTH is een acronmiem dat staat voor alle inrichtingsaspecten van een organisatie: Commercie Organisatie Personeel Administratieve organisatie Financiën Informatievoorziening en communicatie Juridische aspecten Technologie Huisvesting Een COPAFIJT-analyse is een methode om de impact van veranderingen binnen een organisatie in kaart te brengen. Bij procesontwerp kan het dienen als checklist om te toetsen of alle voor de organisatie belangrijke aspecten gedekt zijn in het ontwerp.