KNOWLEDGE BASE

Business Use Case

Business use cases (BUC) beschrijven situaties waarin een actor - die zelf geen deel uitmaakt van de organisatie - iets wil bereiken in een organisatie. Doorgaans beschrijft een business use case de bedrijfsprocessen vanuit het perspectief van een klant. Het is dan ook gebruikelijk om in business uses cases geen systemen of applicaties te noemen. Vanuit de BUC kunnen de requirements opgesteld worden.

Werkwijze

Om te komen tot business use cases moet het BUC template ingevuld worden. Toelichting Stel vast wie er betrokken zijn bij de uitvoering van het proces (actors) Stel vast wat de aanleiding is om het proces te starten (event of trigger) Stel vast hoe de startsituatie eruit ziet (precondities) Stel vast wat het resultaat is als het proces succesvol is doorlopen (post-conditions) Beschrijf de processtappen voor het normale proces (flow of events) Beschrijf wat er gebeurt als het proces ergens onverwacht stopt (exception flows) Beschrijf welke alternatieve wegen er zijn om hetzelfde resultaat te bereiken (alternative flows)

Rollen

Wie zijn er betrokken bij het opstellen van business use cases? business analist/consulant; inventariseren welke business use cases uitgewerkt moeten worden; uitwerken van de business use cases. procesontwerper; op verzoek van de business analist maken van procesplaten (swim lanes) op basis van de business use cases. stakeholders; inventariseren welke business use cases uitgewerkt moeten worden; fiateren van de business use cases;
BUSINESS USE CASE
AUTHOR: X VERSION: X.Y DATE: YYY.MM.DD
PROCESS ID
PROCESS NAME
PROCESS DESCRIPTION
ACTORS
EVENT
PRECONDITIONS
POSTCONDITIONS
FLOW OF EVENTS
EXCEPTION FLOWS
ALTERNATIVE FLOWS
NOTES