KNOWLEDGE BASE

Balanced Score Card

De balanced scorecard is een strategische plannings- en managementsysteem dat op grote schaal wordt gebruikt in het bedrijfsleven, de overheid en non-profit organisaties om de bedrijfsactiviteiten af te stemmen met de visie en strategie. Daarnaast wordt het gebruikt voor het verbeteren van de interne en externe communicatie en het bewaken bedrijfsprestaties ten opzichte van de gestelde strategische doelen. BSC is feitelijk niets meer dan de vertaling van nogal vage zaken als visie en strategie in praktische zaken waarmee echt bestuurd kan worden.

Ontstaan

De BSC is bekend geworden bij het grote publiek door het werk van Robert Kaplan (Harvard Business School) en David Norton, die in 1992 een raamwerk voorstelden waarbij niet-financiële prestatie-indicatoren worden toegevoegd aan de traditionele financiële maatstaven met als doel om een evenwichtiger beeld van de organisatie te geven. De basis voor hun werk 1987 wordt gevormd door dat van de halfgeleiderleverancier Analog Devices dat in 1987 'the Analog Devices Balanced Scorecard' introduceerde.

Opbouw

Om te komen tot een BSC moet de missie, de strategische plannen en de bekend zijn. Van daaruit wordt gekeken: hoe de organisatie er financieel voorstaat; hoe de huidige organisatie gestructureerd is en hoe deze functioneert; wat het expertiseniveau van de medewerkers is; hoe tevreden de klanten zijn. In de onderstaande figuur is per categorie een aantal voorbeelden gegeven van zaken die verbeterd zouden kunnen worden. Merk op dat deze zaken sterk bedrijfsspecifiek zijn. Nadat een organisatie de verbeterpunten gespecificeerd en gekwantificeerd heeft, kan een BSC opgesteld worden om die zaken te verbeteren waar de organisatie ernstig tekortschiet ten opzichte van de strategische organisatiedoelstellingen. Het is belangrijk dat de gekozen maatstaven SMART zijn (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) - zonder meten, geen verbetering. Een BSC heeft vier samenhangende invalshoeken: Financials Business processes Learning & Growth Customer Deze vier gebieden moeten altijd in onderlinge samenhang bekeken worden: een verbetering in één van de vier gebieden wil nog niet zeggen dat er verbetering in de andere gebieden komt.

Balanced Scorecard Dashboard

Organisaties maken vaak gebruik van een BSC Dashboard die frequent gepubliceerd wordt en die op hoog niveau een overzicht geeft van de resultaten en trends op de vier gebieden. De onderstaande figuur toont een (fictief) voorbeeld van een BSC Scorecard.