KNOWLEDGE BASE

Affinity Diagram

Een affinity diagram is een methode om ideeën en gegevens te organiser. Het behoort tot de Seven Management & Planning Tools. Hoewel mensen al eeuwenlang gegevens groeperen op basis van hun natuurlijke relatie, is de term Affinity Diagram pas halverwege de jaren '60 ontwikkeld door Jiro Kawakita. De methode wordt vaak gebruikt in projecten om ideëen die in een brainstormsessies zijn verzameld te sorteren in groepen die gebaseerd zijn op hun natuurlijke relaties.

Werkwijze

Noteer alle ideëen en gedachtes op een kaartje of een Post-it, in een traditionele brainstorm-sessie. Goed alternatief is om alle deelnemers voor zichzelf kaartjes te laten maken. Hierdoor worden alle deelnemers betrokken in het proces Hang de kaartjes op en sorteer de kaartjes in gerelateerde groepen, totdat alle kaarten verdeeld zijn Nadat de sorting heeft plaatsgevonden, kunnen grotere groepen eventueel verder onderverdeeld worden in subgroepjes De groepen worden voorzien van een kop Vervolgens kan de Affinity Diagram gebruikt worden om een Fishbone diagram op te stellen. Het beste resultaat wordt bereikt als er een breed, multidisciplinair team wordt ingezet, waar ook de stakeholders in deelnemen.