KNOWLEDGE BASE

Activity Diagram

Een activity diagram is een grafische weergave van een werk- of bedrijfsproces die veelal in de UML notatie wordt gebruikt. In een Activity model wordt een beperkt aantal vormen gebruikt, die gekoppeld zijn door middel van pijlen. De meest gebruikte vormen zijn: afgeronde rechthoeken (rounded rectangle); deze geven activiteiten weer. wiebertjes (diamond); deze geven beslissingen weer. balken (bar); geven een start (split) of een einde (join) aan van samenvallende activiteiten. zwarte cirkel (black circle); geeft de start aan van een werkproces (de initial state). een omcirkelde zwarte cirkel (encirkeled black circle) geeft het einde aan van een werkproces (de final state). De pijlen koppelen deze elementen en geven tegelijkertijd aan in welke volgorde de activiteiten uitgevoerd worden. Het activity model lijkt erg op een gewone flowchart.