KNOWLEDGE BASE

Swimlanes

wSimlanes vormen een toevoeging aan de op blokjes, pijlen en wiebertjes gebaseerde flow charts. Het grote voordeel van swim lanes is dat inzichtelijk wordt hoe processen zich door de de organisatie heen bewegen. Vaak maakt dit pijnlijk duidelijk hoeveel handshakes er nodig zijn om een proces er succesvol doorheen te krijgen. Om dit inzicht te krijgen wordt het proces opgedeeld in banen die ieder een persoon, groep of systeem voorstellen. Activiteiten en beslissingsmomenten worden gegroepeerd in de banen op basis van verantwoordelijkheden. Swimlanes wordt zowel horizontaal als verticaal afgebeeld. Persoonlijk vind ik de horizontale variant gemakkelijker te lezen. Kwestie van smaak. De verticale variant - mits niet te breed - laat zich gemakkelijker printen op A4 of A3. Voor het bespreken van processen is dat wel gemakkelijker.

Een praktijkvoorbeeld

De onderstaande figuur toont een business use case waarin een swimlane is gebruikt om de impact op de processen door de introductie van een nieuw product in kaart te brengen. De processtappen/activiteiten die geraakt worden zijn geel gekleurd. De figuur is ontwikkeld in yED.