KNOWLEDGE BASE

Standard Error of Mean

De standaarddeviatie meet de spreiding van de waarnemingen ten opzichte van het gemiddelde van de waarnemingen. De SEM is een maatstaf voor de betrouwbaarheid van het gemiddelde. Gemeten wordt hoeveel het gemiddelde van een steekproef afwijkt van het gemiddelde van de populatie.

Kenmerken

De SEM is altijd kleiner dan de standaarddeviatie. Een kleinere SEM betekent dat de het gemiddelde van de steekproef een betere benadering is van het gemiddelde van de populatie, dan bij een grotere SEM. Hoe groter de steekproef (ten opzichte van de populatie) hoe kleiner de SEM (en dus hoe betrouwbaarder het steekproefgemiddelde) Formule: SEM = δ/√n