KNOWLEDGE BASE

Business Activity Monitoring

Business Activity Monitoring (BAM) is software die helpt bij het monitoren van business processen, die in computer systemen zijn geïmplementeerd. De term BAM was oorspronkelijk door Gartner geïntroduceerd en refereerde naar het aggregeren, analyseren en presenteren van real-time informatie over activiteiten die zich binnen de organisatie en tussen de organisatie en haar klanten en leveranciers afspelen (Het real-time karakter onderscheid BAM van Business Intelligence die gebruikt maakt van historische gegevens, die op basis van vastgestelde queries verwerkt worden.) Het doel van BAM is om de organisatie van real-time informatie te voorzien zodat er betere beslissingen genomen kunnen worden, er eerder problemen geïdentificeerd kunnen worden en er dus sneller geacteerd kan worden. De implementatie van BAM kent grofweg drie stappen: 1. verzamelen van relevante gegevens op een efficiënte manier en in de juiste hoeveelheden; 2. verwerken en groeperen van de gegevens bij de KPI's; 3. presenteren van de gegevens in een gebruiksvriendelijke omgeving (dashboard). De eerste BAM toepassingen waren vooral gericht op gebruik het monitoren van processen in het kader van BPM; de huidige BAM software is echter veel breder geörienteerd en kan een grote hoeveelheid technische events verwerken op basis waarvan business events geconsolideerd kunnen worden. Hiermee dient BAM zowel BPM als een groter publiek.